Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
BlueLine Hypotheekdesk gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, onder andere door de naleving en verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via eventuele links op deze website kunnen worden bezocht.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
BlueLine Hypotheekdesk verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers wanneer zij deze website gebruiken. De informatie die wij gebruiken voor functionele of analytische doeleinden kun je vinden in ons cookiebeleid. We houden geen specifieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en dergelijke), tenzij je daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt, bijvoorbeeld in het klachtenformulier of als je contact met ons wenst.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens tegen te gaan. Zo heeft onze website een zogenaamd SSL-certificaat, te zien aan het begin van de url https://www.bluelinehypotheekdesk.nl én aan het slotje. Hiermee is de informatie, die tussen je computer of device en onze website heen en weer gaat, versleuteld en dus onleesbaar voor anderen.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Iedere gebruiker van onze website kan ons schriftelijk verzoeken om de verzamelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt dit verzoek kenbaar maken aan privacy@romeofd.nl. Binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek ontvang je een reactie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is doorlopend onderhevig aan wijzigingen ten gevolg van wetsaanpassingen of veranderingen in onze bedrijfsvoering. Wij raden je daarom aan om deze webpagina regelmatig te lezen en te controleren of onze privacyverklaring is gewijzigd. Heb je vragen over deze verklaring of over de verwerking van je gegevens, neem dan contact met ons op.

 

 

Laatste wijziging: 17/03/2023